Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Sobota 18.08.2018
aktuálne o 20:01
Preva?ne poloobla?no
teplota 22°C
predpoveď na zajtra
Mal? obla?nos?
cez deň 30°C / v noci 17°C

« späť
Ako vybaviť... » Zvláštne užívanie mestskej komunikácie (porucha)

Zvláštne užívanie mestskej komunikácie (porucha)

Zvláštne užívanie mestskej komunikácie (porucha)

Mesto Vranov nad Topľou v zmysle ust.§ 13 odst. 4 zákona č.369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zastúpené primátorom mesta, ako príslušný cestný správny orgán (ďalej len správny orgán) podľa § 3 odst.2 zákona č.135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách v znení zmien a doplnkov dodatočne vydáva rozhodnutie s určením podmienok uvedenia miestnej komunikácie do pôvodného stavu, na základe oznámenia o poruche na elektrických, telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných a iných vedeniach uložených v podzemných komunikáciách, ktoré musí obsahovať náležité údaje a potrebné prílohy.

Doklady:

Poplatok:

  • Správny poplatok sa za toto dodatočne vydané povolenie nevyberá

Vybavuje:

Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Referát výstavby, dopravy a ŽP
Ilečková Kamila, Ing.
  • tel.: 057/057/7590172
  • e-mail: kamila.ileckova@vranov.sk
  • kancelária: 2. poschodie vpravo, č. dverí 12

Lehota:

Správny orgán musí vo veci rozhodnúť (či už kladne alebo záporne) v zmysle § 49 zákona č.71/1967 Zb., do 30 dní od začatia konania (podania oznámenia), v zložitých prípadoch najneskôr do 60 dní.

Predpis:

  • § 8 odst. 10 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

« späť

aktualizácia: 21.08.2013 | počet zobrazení: 6952

Počet návštev od 21.02.2008: 2684569
Počet návštev dnes: 967
fb