Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Piatok 17.08.2018
aktuálne o 17:01
Mal? obla?nos?
teplota 22°C
predpoveď na zajtra
Mal? obla?nos?
cez deň 29°C / v noci 15°C

« späť
Ako vybaviť... » Zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

Zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

Zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

Mesto Vranov nad Topľou v zmysle ust.§ 13 odst. 4 zákona č.369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zastúpené primátorom mesta*, ako príslušný cestný správny orgán (ďalej len správny orgán) podľa § 3b zákona č.135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách v znení zmien a doplnkov **vydáva rozhodnutie na základe žiadosti o zriadenie vjazdu, ktorá musí obsahovať náležité údaje a potrebné prílohy.

Doklady:

Poplatok:

Správny poplatok 30,– €

Vybavuje:

Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Referát výstavby, dopravy a ŽP
Ilečková Kamila, Ing.
  • tel.: 057/057/7590172
  • e-mail: kamila.ileckova@vranov.sk
  • kancelária: 2. poschodie vpravo, č. dverí 12

Lehota:

Správny orgán musí vo veci rozhodnúť (či už kladne alebo záporne) v zmysle § 49 zákona č.71/1967 Zb., do 30 dní od začatia konania (podania žiadosti), v zložitých prípadoch najneskôr do 60 dní.

Predpis:

  • § 3b zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
  • § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

« späť

aktualizácia: 21.08.2013 | počet zobrazení: 9760

Počet návštev od 21.02.2008: 2683437
Počet návštev dnes: 608
fb