« späť
Ako vybaviť... » Žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky

Žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky

Žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky

Ide o zápis udalostí, ktoré nastali v cudzine.

Doklady:

k zápisu narodenia dieťaťa:

 • cudzojazyčný rodný list s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov s prekladom súdneho znalca v SR,
 • osvedčenie štátnom občianstve,
 • sobášny list (ak sú zosobášení),
 • ak rodičia nie sú zosobášení predložia listinu o určení otcovstva dieťaťa,
 • občiansky preukaz žiadateľa.

k zápisu sobáša uskutočneného v zahraničí:

 • cudzojazyčný sobášny list s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov s prekladom súdneho znalca v SR,
 • údaje o rodičoch manželov (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia),
 • údaje o svedkoch (meno, priezvisko, dátum narodenia – občania slovenskej republiky rodné číslo),
 • občiansky preukaz žiadateľa.

k zápisu úmrtia v zahraničí:

 • cudzojazyčný úmrtný s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov s prekladom súdneho znalca v SR,
 • osvedčenia o štátnom občianstve zomrelého,
 • doklad totožnosti zomrelého (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
 • sobášny list nebohého,
 • rodný list nebohého,
 • občiansky preukaz žiadateľa

Poplatok:

10 €

Vybavuje:

Oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Matrika
Valčová Gabriela, Ing.
 • tel.: 057/4422983
 • kancelária: Obradná sieň, Námestie slobody 4

Predpis:

Zákon 154/1994 Zb. o matrikách

« späť

aktualizácia: 02.06.2019 | počet zobrazení: 21211

Počet návštev od 21.02.2008: 3177945
Počet návštev dnes: 72
fb