Počasie
Piatok 20.09.2019
aktuálne o 20:01
Preva?ne poloobla?no
teplota 8°C
predpoveď na zajtra
Mal? obla?nos?
cez deň 19°C / v noci 5°C

« späť
Ako vybaviť... » Záväzné stanovisko k investičnej činnosti

Záväzné stanovisko k investičnej činnosti

Záväzné stanovisko k investičnej činnosti

Mesto pri výkone samosprávnych funkcií vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste, ktoré slúži pre začatie konania o povolení stavby, prestavby a pod. Nenahrádza povolenie príslušného úradu štátnej stavebnej správy, ale je rozhodujúce pre zamýšľanú činnosť v meste, jej realizáciu. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k investičnej činnosti sa podáva v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

Doklady:

Tlačivo – Záväzné stanovisko k investičnej činnosti (PDF; 28,1 kB)

  • projektová dokumentácia stavby alebo situácia umiestnenia stavby alebo štúdia pre územné rozhodnutie alebo architektonickú časť projektovej dokumentácie
  • fotokópia dokladu vlastníctva, nájomnej zmluvy, výpisu listu vlastníctva alebo zmluva o užívaní pozemku
  • fotokópia kópie (snímku) z katastrálnej mapy

Poplatok:

žiadny

Vybavuje:

Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Spoločný obecný úrad
Pavúková Mária, Ing.
  • mobil: 0903 545 687
  • e-mail: maria.pavukova@vranov.sk
  • kancelária: Dr. Daxnera 86, prízemie

Lehota:

30 dní

Predpis:

  • Zákon č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

« späť

aktualizácia: 09.03.2009 | počet zobrazení: 24084

Počet návštev od 21.02.2008: 3016594
Počet návštev dnes: 100
fb