« späť
Ako vybaviť... » Príspevok na stravovanie občanov

Príspevok na stravovanie občanov

Príspevok na stravovanie občanov

Príspevok na stravovanie občanov sa môže poskytnúť občanovi žijúcom na území mesta a ktorý má trvalý pobyt vo Vranove nad Topľou a je poberateľom dôchodku alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na spoločné stravovanie,pričom dôchodok je jediným zdrojom príjmu.

Podmienkou pre poskytnutie finančného príspevku na stravovanie je odber stravy v zmluvne dohodnutom zariadení t.j. Dom humanity SČK Vranov nad Topľou.

Maximálna výška príspevku na stravovanie za jeden odobratý obed:

  • výška dôchodku do 233 Eur: 0,35 Eur
  • výška dôchodku do 199 Eur: 0,50 Eur
  • výška dôchodku do 166 Eur: 0,70 Eur

Žiadateľ nesmie mať žiaden iný príjem a nesmie byť umiestnený v zariadení pre seniorov Vranov nad Topľou.

Doklady:

Poplatok:

bez poplatku

Vybavuje:

Oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Referát sociálnych služieb
OIachová Katarína, Mgr.
  • tel.: 057/7590185
  • e-mail: katarina.olachova@vranov.sk
  • kancelária: prizemie vľavo, č.d. 53

Lehota:

podľa možností do 15 dní, max. do 30 dní

Predpis:

« späť

aktualizácia: 25.02.2013 | počet zobrazení: 25625

Počet návštev od 21.02.2008: 3177947
Počet návštev dnes: 74
fb