Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Streda 20.02.2019
aktuálne o 14:01
Preva?ne poloobla?no
teplota 6°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne poloobla?no
cez deň 8°C / v noci 0°C

« späť
Ako vybaviť... » Prihlásenie na trvalý pobyt

Prihlásenie na trvalý pobyt

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je miesto spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR.

Trvalý pobyt môžu mať občania iba v objektoch, ktoré sú označené číslom podľa osobitných predpisov, a to v tom istom čase iba na jednom mieste.

 • Za členov rodiny prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti môže hlásiť pobyt osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pričom je povinná predložiť potrebné doklady všetkých prihlasovaných osôb.
 • Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca resp. opatrovník.
 • Za občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi poverený zástupca.

Doklady:

 • platný občiansky preukaz
 • platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti (bytu)
 • doklad o oprávnení užívať byt (nájomná zmluva)
 • ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak
  1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
  3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu
  4. ak vlastník alebo spoluvlastník budovy alebo jej časti, alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne

Poplatok:

za potvrdenie o pobyte 5 € , na sociálne účely sa poplatok neplatí

Vybavuje:

Oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Referát organizačný a služieb občanom
Lačná Helena, Mgr.
 • tel.: 057/7590183
 • e-mail: helena.lacna@vranov.sk
 • kancelária: Kancelária prvého kontaktu

Lehota:

na počkanie

Predpis:

Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

« späť

aktualizácia: 09.05.2014 | počet zobrazení: 19884

Počet návštev od 21.02.2008: 2839272
Počet návštev dnes: 541
fb