Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Pondelok 21.01.2019
aktuálne o 11:01
Jasno
teplota -2°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne poloobla?no
cez deň 0°C / v noci -8°C

« späť
Ako vybaviť... » Povolenie na výrub drevín

Povolenie na výrub drevín

Povolenie na výrub drevín

Výrub stromov sa vykonáva v období vegetačného kľudu – od 1.10. do konca marca, v mimoriadnych prípadoch aj mimo tohoto obdobia

Žiadosť o výrub stromu je potrebné predložiť v prípadoch, ak obvod stromu v prsnej výške je nad 40 cm

Výrub na vlastnom pozemku vykoná žiadateľ, na mestskej parcele zabezpečí Mesto Vranov nad Topľou

Špeciálne prípady výrubu drevín:

1) Oznámenie o výrube drevín z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia

občan vykonáva v prípade, že strom ohrozuje majetok alebo život. Vtedy možno výrub vykonať bez súhlasu

k tlačivu je potrebné navyše doložiť:

 • list vlastníctva
 • snímok parcely alebo kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne

2) Podnet na zabezpečenie výrubu stromov a krov rastúcich pri obytných domoch na pozemkoch vo vlastníctve mesta (verejná zeleň)

Osoba oprávnená konať v mene spoločenstva vlastníkov bytov (predseda bytového spoločenstva) môže na základe požiadaviek obyvateľov podať písomný podnet na výrub drevín rastúcich pred bytovými domami na pozemkoch vo vlastníctve mesta Vranov n.T. – (Tlačivo – Podnet na zabezpečenie výrubu stromov a krov (PDF; 13,4 kB) )

 • obyvatelia bytového domu svojím podpisom podnet na výrub odsúhlasia.
 • na základe obhliadky mesto rozhodne, či je výrub predmetnej dreviny opodstatnený.
 • ak je výrub opodstatnený, začne v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní správne konanie a vydá rozhodnutie

Doklady:

V prípade, že pozemok nie je vo vlastníctve mesta je potrebné navyše doložiť:

 • list vlastníctva
 • snímok parcely alebo kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne

Poplatok:

 • 10 € občan
 • 100 € organizácia

Správny poplatok sa platí platí pri podaní žiadosti.

Vybavuje:

Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Referát výstavby, dopravy a ŽP
Kopčo Marcel, Ing.
 • mobil: 0907 998 224
 • tel.: 057/7590173
 • e-mail: marcel.kopco@vranov.sk
 • kancelária: 2. poschodie vpravo, č. dverí 14

Lehota:

 • odsúhlasený výrub sa vykoná v období vegetačného kľudu

Predpis:

 • Zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajiny

« späť

aktualizácia: 20.10.2014 | počet zobrazení: 29563

Počet návštev od 21.02.2008: 2818450
Počet návštev dnes: 273
fb