« späť
Ako vybaviť... » Oznámenie o konaní ohňostroja

Oznámenie o konaní ohňostroja

Oznámenie o konaní ohňostroja

Ten, kto chce ohňostrojné práce vykonať, musí požiadať mesto o vydanie súhlasu s ich vykonaním, a to najneskôr 10 dní pred termínom ich vykonania.

Ohňostrojné práce musia vykonávať najmenej dvaja odpaľovači ohňostrojov, z ktorých jeden musí byť určený ako vedúci odpaľovač ohňostrojov zodpovedný za riadny výkon ohňostrojných prác.

Mestský úrad zašle oznamovateľovi povolenie vykonania ohňostroja.

Odpis oznámenia spolu so súhlasom mesta zasiela ten, kto chce ohňostrojné práce vykonať, Okresnému riaditeľstvu PZ vo Vranove nad Topľou a Hasičskému záchrannému zboru vo Vranove nad Topľou.

Doklady:

Poplatok:

bez poplatku

Vybavuje:

Oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Referát organizačný a služieb občanom
Tarkaničová Viera, Mgr.
  • tel.: 057/7590181
  • e-mail: viera.tarkanicova@vranov.sk
  • kancelária: prízemie vpravo, číslo dverí 46

Lehota:

oznámiť konanie ohňostroja je potrebné aspoň 10 dni pred jeho vykonaním

Predpis:

« späť

aktualizácia: 11.10.2012 | počet zobrazení: 16999

Počet návštev od 21.02.2008: 3177943
Počet návštev dnes: 70
fb