« späť
Ako vybaviť... » Občiansky preukaz - vydanie prihlasovacieho lístka

Občiansky preukaz - vydanie prihlasovacieho lístka

Občiansky preukaz - vydanie prihlasovacieho lístka

Občiansky preukaz vydáva Okresné riaditeľstvo policajného zboru (tel. 0961863471) v územnom obvode, v ktorom má občan trvalý pobyt. Na žiadosť okresného oddelenia PZ mesto vydáva prihlasovací lístok na trvalý pobyt. Ten spolu s rodným listom a ďalšími dokladmi osvedčujúcimi skutočnosti, ktoré sa uvádzajú v občianskom preukaze, predloží občan na Okresnom riaditeľstve policajného zboru.

Prvý občiansky preukaz

sa občanovi vydá

  1. pri dovŕšení pätnásteho roku veku,
  2. po nadobudnutí štátneho občianstva, ak nemal ešte vydaný občiansky preukaz,
  3. po prihlásení sa na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak ešte nemal vydaný občiansky preukaz.

O vydanie prvého občianskeho preukazu je povinný požiadať zákonný zástupca občana najskôr 90 a najneskôr 30 dní pred dovŕšením 15. roku veku občana.

Doklady:

rodný list – originál

Poplatok:

  • bezplatne pri vydaní prihlasovacieho lístka k vyhotoveniu prvého občianskeho preukazu
  • 5€ pri vydaní potvrdenia o trvalom pobyte na vyhotovenie nového občianskeho preukazu

Vybavuje:

Oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Referát organizačný a služieb občanom
Lačná Helena, Mgr.
  • tel.: 057/7590183
  • e-mail: helena.lacna@vranov.sk
  • kancelária: Kancelária prvého kontaktu

Lehota:

na počkanie

Predpis:

Zákon 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

« späť

aktualizácia: 21.03.2017 | počet zobrazení: 34554

Počet návštev od 21.02.2008: 3177963
Počet návštev dnes: 90
fb