« späť
Ako vybaviť... » Daň za užívanie verejného priestranstva (+ trvalé parkovanie)

Daň za užívanie verejného priestranstva (+ trvalé parkovanie)

Daň za užívanie verejného priestranstva (+ trvalé parkovanie)

Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta Vranov nad Topľou.

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:

  1. umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predaja,
  2. umiestnenie stavebného zariadenia,
  3. umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
  4. umiestnenie skládky,
  5. umiestnenie informačno-reklamného zariadenia,
  6. umiestnenie zariadenia terasy,
  7. trvalé parkovanie vozidla mimo plateného parkoviska na určenom (vyhradenom) priestore verejného priestranstva ako parkovanie pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby, ktoré je vyhradené v zmysle dopravného značenia.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo u­žíva.

Doklady:

Poplatok:

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

Vybavuje:

Oddelenie ekonomické
Referát daní a poplatkov
Pčolinská Eva, Ing.
  • tel.: 057/7590156
  • e-mail: eva.pcolinska@vranov.sk
  • kancelária: prizemie vľavo, č.d. 56

Lehota:

Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Predpis:

« späť

aktualizácia: 24.01.2013 | počet zobrazení: 16768

Počet návštev od 21.02.2008: 3136818
Počet návštev dnes: 53
fb