« späť
Ako vybaviť... » Daň za ubytovanie

Daň za ubytovanie

Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Základom dane je počet prenocovaní.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia. O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v „Knihe ubytovaných“. Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia. O zaplatení dane prevádzkovateľ vyhotoví príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami. Daň prevádzkovateľ odvádza mestskému úradu po predložení mesačného hlásenia na predpísanom tlačive nasledovným spôsobom:

  • v hotovosti do pokladnice mesta,
  • bezhotovostným prevodom

Doklady:

Poplatok:

Sadzba dane

  • Sadzby nájdete v aktuálnom VZN o miestnych daniach na území mesta Vranov nad Topľou":[?page=s03&go1=6­7&go2=53]

Vybavuje:

Oddelenie ekonomické
Referát daní a poplatkov
Pčolinská Eva, Ing.
  • tel.: 057/7590156
  • e-mail: eva.pcolinska@vranov.sk
  • kancelária: prizemie vľavo, č.d. 56

Lehota:

Lehota na predloženie mesačného vyúčtovania dane z ubytovania je najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

Predpis:

« späť

aktualizácia: 24.01.2013 | počet zobrazení: 9562

Počet návštev od 21.02.2008: 3136819
Počet návštev dnes: 54
fb