Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Pondelok 21.01.2019
aktuálne o 20:01
Jasno
teplota -11°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne poloobla?no
cez deň 0°C / v noci -8°C

« späť
Ako vybaviť... » Daň za psa - prihlásenie, odhlásenie, oslobodenie, náhradná známka

Daň za psa - prihlásenie, odhlásenie, oslobodenie, náhradná známka

Daň za psa - prihlásenie, odhlásenie, oslobodenie, náhradná známka

Daň za psa sa platí

  • za psa staršieho ako 6 mesiacov
  • za každého psa

Daňová povinnosť

  • vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa
  • zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Oznámiť treba

  • psa, ktorý dovŕšil vek 6 mesiacov, a to do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane za zostávajúce mesiace príslušného zdaňovacieho obdobia
  • zánik daňovej povinnosti, ak zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na mestský úrad.

Daň za psa mesto po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Doklady:

Poplatok:

Vybavuje:

Oddelenie ekonomické
Referát daní a poplatkov
Pčolinská Eva, Ing.
  • tel.: 057/7590156
  • e-mail: eva.pcolinska@vranov.sk
  • kancelária: prizemie vľavo, č.d. 56

Predpis:

« späť

aktualizácia: 11.01.2013 | počet zobrazení: 21310

Počet návštev od 21.02.2008: 2819023
Počet návštev dnes: 102
fb