« späť
Ako vybaviť... » Agenda ŠFRB

Agenda ŠFRB

Agenda ŠFRB

Podľa zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, § 15, ods. 1 písm. a) ukladá žiadateľovi o podporu zo ŠFRB podať si žiadosť na obec, ktorá je sídlom okresu.

Žiadateľmi o podporu môžu byť:

 1. FO
 2. SVB alebo správca zastupujúci vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Účely podpôr, ktoré sa predkladajú na Mestský úrad Vranov nad Topľou sú:

 1. výstavby bytu
 2. kúpa bytu
 3. obnova bytovej budovy

Bližšie informácie pre žiadateľov okresu Vranov nad Topľou o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania(PDF; 29,5 kB)

Vybavuje:

Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Agenda ŠFRB
Trecáková Katarína, PhDr.
 • mobil: 0903292146
 • tel.: 057/7590173
 • e-mail: katarina.trecakova@vranov.sk
 • kancelária: 2. poschodie vpravo, č. dverí 14

Lehota:

 1. FO – od 1.4. aktuálneho roka – 31.10. aktuálneho roka
 2. FO, SVB al. správca – od 15.1. aktuálneho roka – 31.10. aktuál­neho roka

« späť

aktualizácia: 10.01.2014 | počet zobrazení: 6911

Počet návštev od 21.02.2008: 3180444
Počet návštev dnes: 573
fb