Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Kalendár
  «   Apríl   »  
  «   2014   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

meniny má Rudolf


« späť
Úvodná stránka » Aktuality

Aktuality

Články 1 - 10 / 12
Prvá strana Predošlá strana 1 2 Ďalšia strana Posledná strana

Deklarácia partnerskej zmluvy

Deklarácia partnerskej zmluvy Primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan a primátor mesta Jaslo Andrzej Czernecki v piatok 11. 4. 2014 v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou spoločne deklarovali partnerskú zmluvu, ktorá bola podpísaná 24. 1. 2014 v Jasle.

aktualizácia: 14.04.2014 | počet zobrazení: 191

Mesto začalo s jarnou údržbou zelene

Mesto začalo s jarnou údržbou zelene Dňa 11.4.2014 mesto Vranov nad Topľou začalo s prvou kosbou mestských plôch. Tak ako po minulé roky, aj tento rok kosbu zabezpečuje pomocou vlastných zamestnancov z Oddelenia verejnoprospešných služieb a vlastnej techniky.

aktualizácia: 11.04.2014 | počet zobrazení: 144

Slávnostné prijatie Jozefa Švarbalíka

Slávnostné prijatie Jozefa Švarbalíka Primátor mesta Ján Ragan dňa 11.04.2014 prijal Jozefa Švarbalíka, bývalého riaditeľa Hornozemplínskeho osvetového strediska.

aktualizácia: 11.04.2014 | počet zobrazení: 166

Výberové konanie

Logo okuliare Mesto Vranov nad Topľou, v zastúpení primátorom, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Sídlisko 1. mája 68, Vranov nad Topľou,

s termínom nástupu do funkcie 1. júla 2014


vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Okulka 21, Vranov nad Topľou,

s termínom nástupu do funkcie 1. júla 2014

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Juh 1051, Vranov nad Topľou,

s termínom nástupu do funkcie 1. júla 2014

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Kukučínova 103, Vranov nad Topľou,

s termínom nástupu do funkcie 1. júla 2014

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Domašská ulica 604, Vranov nad Topľou,

s termínom nástupu do funkcie 1. júla 2014

aktualizácia: 16.04.2014 | počet zobrazení: 144

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou

Logo okuliare Mesto Vranov nad Topľou, v zastúpení primátorom, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou

s termínom nástupu do funkcie 1. júla 2014

aktualizácia: 16.04.2014 | počet zobrazení: 21

Zberný dvor

Všetci občania mesta Vranov nad Topľou môžu bezplatne využiť služby zberného dvora, ktorý sa nachádza na Topľanskej ulici.

aktualizácia: 08.04.2014 | počet zobrazení: 85

Obchodná verejná súťaž - Predaj a prenájom majetku mesta

Logo okuliare Mesto Vranov nad Topľou vyhlasuje obchodné verejné súťaže na predaj a prenájom majetku mesta.

  • prenájom nebytového priestoru o podlahovej ploche 41,60 m2 v budove s. č. 81 na Námestí slobody vo Vranove nad Topľou, s termínom predkladania ponúk do 9.4.2014 13.00h
  • prenájom nebytového priestoru o podlahovej ploche 41,70 m2 v budove s. č. 819 na Sídlisku lúčna vo Vranove nad Topľou, s termínom predkladania ponúk do 9.4.2014 13.00h
  • predaj budovy s.č. 819/7 (bývalé priestory Mestského bytového podniku, a.s.), , s termínom predkladania ponúk do 30.12.2013 11.00h
  • odpredaj chatky č. 1 NATAŠA s.č. 633 na parc. č. 494, pozemku parc.č. 494 zastavaná plocha o výmere 54 m2 a unimobunky so sociálnym zariadením bez pozemku, k.ú. Holčíkovce, s termínom predkladania ponúk do 30.12.2013 11.00h
  • odpredaj pozemku , parc. C-KN č. 2088/25 o výmere 2094 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Vranov nad Topľou (pozemok pri Kauflande) s termínom predkladania ponúk do 30.12.2013 11.00h
  • predaj nebytových priestorov – garáží, v bytových domoch s. č. 995 , s termínom predkladania ponúk do 30.12.2013 11.00h
  • prenájom nebytového priestoru o podlahovej ploche 69,61 m2 v bytovom dome s. č. 60 na Sídl. 1. mája, Vranov nad Topľou, s termínom predkladania ponúk do 30.12.2013 11.00h
  • prenájom nebytového priestoru o podlahovej ploche 69,89 m2 v bytovom dome s. č. 59 na Sídl. 1. mája, Vranov nad Topľou, s termínom predkladania ponúk do 30.12.2013 11.00h
  • prenájom nebytového priestoru o podlahovej ploche 79,90 m2 v bytovom dome s. č. 62/31 na Sídl. 1. mája, Vranov nad Topľou, s termínom predkladania ponúk do 30.12.2013 11.00h
aktualizácia: 11.04.2014 | počet zobrazení: 329

Oznam

Oznamujeme Vám, že z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia na Ulici Janka Kráľa vo Vranove nad Topľou bude v období od apríla do augusta 2014 realizovaná prekopávka miestnej komunikácie, chodníka a zeleného trávnatého porastu.

aktualizácia: 28.03.2014 | počet zobrazení: 158

Verejná obchodná súťaž na vybudovanie, správu, údržbu a modernizáciu integrovaného informačného systému mesta Vranov nad Topľou

Logo okuliareMesto Vranov nad Topľou, v zastúpení primátorom Ing. Jánom Raganom, vyhlasuje v súlade s ustanovením §§ 281 až 288 zákona číslo 513/1991 Zb. v platnom znení a § 9a zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,

vyhlasuje


obchodnú verejnú súťaž na vybudovanie, správu, údržbu a modernizáciu integrovaného informačného systému mesta Vranov nad Topľou na nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta, smerujúcu k uzavretiu zmluvy o úprave vzájomných vzťahov medzi mestom Vranov nad Topľou a víťazom OVS, ako aj prenechanie majetku mesta na umiestňovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení po dobu 10 rokov …

aktualizácia: 11.04.2014 | počet zobrazení: 38

Zber separovaného odpadu

Logo odpad Kalendár zberu odpadov na rok 2014 v meste Vranov nad Topľou a ďalšie informácie o triedení odpadu…

aktualizácia: 30.12.2013 | počet zobrazení: 1133

Články 1 - 10 / 12
Prvá strana Predošlá strana 1 2 Ďalšia strana Posledná strana

Počet návštev od 21.02.2008: 1665344
Počet návštev dnes: 179
fb